ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش مدیریت (Management)

ارتباط با مدیریت نئون گیم

 بخش فروش و مالی (Billing)

مشاوره رایگان قبل از خرید و مسائل مالی

 بخش پشتیبانی سرویس ها (Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل سرویس ها

 بخش انتقادات و پیشنهادات (Suggestions)

مطرح کردن پیشنهادات و انتقادات مربوط به سرویس های نئون گیم

 گزارش تخلف (Abuse)

بخش مربوط به گزارشات تخلف از سوی سرویس ها و بازیکنان